Digitale boswijzer Vlaanderen 2012 Dataset

Alternatieve titel: Digitale Boswijzer

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Sinds de jaren ’90 wordt de bosoppervlakte in Vlaanderen in kaart gebracht. Nadeel van de ‘oude’ methode was dat ze was gebaseerd op een eerdere generatie van luchtfoto’s en veldopnames. Dit was heel arbeids- en tijdsintensief. Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voerde team Dienstenvan het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s uit 2012 om de digitale boswijzer te realiseren. Met de Boswijzer kan de toestand sneller geëvalueerd worden en indien nodig het bosbeleid bijgestuurd worden. Het belangrijkste van de nieuwe Boswijzer is dat het een objectief instrument is. De boswijzer kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.

Behoort tot serie: Digitale boswijzer Vlaanderen Datasetserie

Landgebruik, geografie, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, bos, bosbeleid, groenkaart

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: TIFF
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-07-2012
  • Einddatum: 24-07-2012