Gewestplan, vector, toestand 01/01/2002, correctie 18/06/2014 Dataset

Alternatieve titel: Gewestplan (toestand 01/01/2002)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 01/01/2002, laatste correctie op 18/06/2014

Samenvatting:

"Gewestplan, vector" is een digitale vectoriële dataset van de bodembestemmingen in Vlaanderen volgens de gewestplannen. De bodembestemming verwijst naar algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor de gewestplannen in het algemeen, of per goedgekeurd gewestplan, zijn vastgesteld.

De dataset is opgemaakt door vectorisatie van de kaarten van de 25 gewestplannen vastgesteld in de periode 1976 - 1980. Deze kaarten zijn opgemaakt op kaartschaal 1 : 10 000. Alle aanpassingen die het gevolg zijn van de gewestplanwijzigingen die later zijn goedgekeurd, zijn geïntegreerd. Schorsings- en vernietigingsarresten door de Raad van State werden echter nog niet verwerkt, en zijn dus niet zichtbaar op deze gegevens !

De Gewestplannen werden opgesteld in uitvoering van Wet op Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw van 1962 en worden op zich sinds 2002 niet meer gewijzigd. Zij blijven echter een belangrijk instrument voor het ruimtelijk beleid, omdat zij op de meeste plekken in Vlaanderen het enige geldende ruimtelijk verordenende plan zijn. Aan de andere kant zijn op vele plekken mogelijks nog andere ruimtelijke verordenende plannen van toepassing, opgesteld door het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen of de gemeentebesturen. Het gewestplan geeft dus vaak niet de volledige juridische plancontext weer op een plek”.

Landgebruik, gewestplan, ruimtelijke ordening, planning, wetgeving inzake de ruimtelijke planning, PLANNING, GEWESTPLANNEN, GEWESTPLAN, RUIMTELIJKE PLANNING, BODEMBESTEMMING, LIJNINFRASTRUCTUUR, RESERVATIESTROOK, HOOFDCODE, LIJNINFRASTRUCTUURCODE, GEWESTPLAN (TOESTAND 01/01/2002), GEWESTPLANSBESTEMMING, GEWESTPLANWIJZIGING, Ruimte Vlaanderen, Metadata INSPIRE-conform, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform, Lijst M&R INSPIRE

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 05-08-1976
  • Einddatum: 18-06-2014