Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, 1 april 2017, correctie 24 augustus 2017 Dataset

Alternatieve titel: Bijzondere gebieden voor Huisvesting

Geo.Catalog.Dataset.DatasetDeleted