Grondwatermeetnetten Dataset

Alternatieve titel: Grondwatermeetnetten beschikbaar op DOV

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen.

ondergrond, meetnet(werk), Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, meetnetten, Kaderrichtlijn Water, Decreet Integraal waterbeleid

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Taal: Geo.Catalog.Dataset.Language.nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.1.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.HTTPS-//WWW.DOV.VLAANDEREN.BE/DATASET/A64F073B-9FBE-91DD-36FDE7462BBAFA61