Orthobeeldvorming - OMW Dataset

Alternatieve titel: Luchtfoto Vlaanderen, winter 2019 - kleur

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2019.01

Samenvatting:

Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) zoals bedoeld in het INSPIRE thema Orthobeeldvorming, waarbij ieder deel van dit gebied in 2019 werd ingewonnen.

Orthobeeldvorming, geografie, luchtfotografie, ORTHOFOTO, VLAAMSE GEWEST, ORTHOFOTO'S, KLEURENORTHOFOTO'S, KLEURENORTHO'S, AIV-PRODUCT, ORTHO'S, DIGITALE ORTHOFOTO'S, ORTHOFOTOBEDEKKING, LUCHTOPNAMEN, ORTHOFOTOPRODUCTIE, ORTHOFOTOPLANS, ORTHO, KLEURENORTHOFOTOMOZA├ĆEK, ORTHOFOTOMOZA├ĆEK, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Lijst M&R INSPIRE

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Grondresolutie: 0.25 m
  • Bestandsformaat: JPEG2000
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-HTTP-//WWW.OPENGIS.NET/DEF/CRS/EPSG/O/4258

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-02-2019
  • Einddatum: 19-04-2019