Herbevestigde Agrarische Gebieden Dataset

Alternatieve titel: HAG

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2013.01

Samenvatting:

De herbevestigde agrarische gebieden zijn één van de gevolgen van de afbakeningsprocessen in de buitengebied regio´s. Via dit planningsproces worden de bestaande gewestplannen beleidsmatig herbevestigd voor de gebieden van de agrarische structuur. In 2009 besliste de Vlaamse Regering om bestaand agrarische bestemmingen uit het gewestplan te behouden, en deze werden samen gebracht in de dataset 'Herbevestigde Agrarische Gebieden'.

Landgebruik, HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED, HAG, AGRARISCH, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)