Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV Datasetserie

Alternatieve titel: CADMAP (AGIV)

Datasetserie gecreëerd op:

Samenvatting:

Bundeling van de datasets die een overzicht geven van de digitale kadastrale perceelsplannen van België, beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die jaarlijks worden bijgewerkt tot een bepaalde kadastrale toestand (1 januari van een jaar).

Kadastrale percelen, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, weg gebouw spoorweg gebouw grenspaal waterloop tunnel paal brug vijver bijgebouw KADSCAN perceelsidentificatie kadaster perceelsplan grondnummer straat percelenbestand legger erfdienstbaarheid RVV kadastrale percelen PERCID gevel waterpartij probleemzone KADVEC AAPD percelenplan patrimoniumdocumentatie probleemlijn probleempunt rijkgrens plaatsnaamgrens plaatsnaam bovenbouw hoofdpaal gemeentegrenspaal eigendomspaal voetweg servitude planbladnummer

  • INSPIRE-thema: Kadastrale percelen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2012