Stand van zaken betreffende meldingen en schadegevallen betreffende bodemverontreinigingen Dataset

Alternatieve titel: Stand van zaken betreffende meldingen en schadegevallen betreffende bodemverontreinigingen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De GIS-laag Meldingen en schadegevallen van bodemverontreiniging bakent de gebieden af waarin door een onvoorziene gebeurtenis de bodem verontreinigd is en duidt aan welke acties ondernomen zijn zoals voorzien in het bodemdecreet. Deze metadataset beschrijft de volgende datalagen: 1) De basislaag - Stand van zaken betreffende meldingen en schadegevallen betreffende bodemverontreinigingen 2) Gefilterde kaartlagen - Meldingen van bodemverontreinigingen - Meldingen of vaststellingen van schadegevallen met bodemverontreinigingen - Evaluatierapporten van schadegevallen betreffende bodemverontreinigingen

Bodem, bodemverontreiniging, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1992