Oppervlaktewaterwingebieden drinkwater Dataset

Alternatieve titel: owwin

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 25/07/1996

Samenvatting:

Aflijning van zones gelegen in de subhydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de produktie van drinkwater (Kluizen, de Blankaart en het kanaal Kortrijk-Bossuit) zoals die aangeduid zijn in het kader van het mestdecreet (BVR 20 december 1995, gewijzigd bij BVR van 25 juli 1996).

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, subhydrografisch bekken, Blankaart, drinkwaterproductie, drinkwater, De Gavers, Kluizen, Kortrijk-Bossuit, leefmilieu, mestdecreet, oppervlaktewater, verontreiniging, VHA, Vlaamse hydrografische atlas, drinkwater, oppervlaktewater, de watergroep, nutsdiensten, waterlichamen

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 25-07-1996
  • Einddatum: 25-07-1996