Landbouwgebruikspercelen LV, 2019 Dataset

Alternatieve titel: LANDBGEBRP

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 21/04/2019 (export 20/03/2020)

Samenvatting:

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen).

Landgebruik, Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Lijst M&R INSPIRE, landbouw, land parcel identification system, perceelaangifte, verzamelaanvraag, teelt, landbouwsubsidies, agromilieumaatregelen, landbouwgrond, mestbank, landbouwproductiefaciliteiten

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, Gml (2.1.2)
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-04-2018
  • Einddatum: 21-04-2019