Stortzones in de Noordzee en de Schelde Dataset

Alternatieve titel: Stortzones in de Noordzee en de Schelde

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: versie201509

Samenvatting:

Zones waar baggerspecie wordt gestort. In dit geval zijn de zones gesitueerd in de Noordzee en de Schelde tot aan Rupelmonde.

(bootje)varen, baggeren, baggermateriaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, stort, rivier, bagger, amt, maritieme toegang, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Toepassingsschaal: 1 : 100
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)