Fysische systeemkaart Dataset

Alternatieve titel: Gegeneraliseerde bodemkaart voor Vlaanderen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 1996

Samenvatting:

Generalisatie van de Belgische bodemkaart (1 : 20 000). Samenvoegen van bodemkaarteenheden tot zones, gekenmerkt door bodem-, reliëf- en hydrologische landschapkenmerken, die de intrinsieke geschiktheid van het gebied bepalen. Aan de gegenereerde zoneringseenheden zijn gevoeligheden en kwetsbaarheden gekoppeld, evenals een indicatie van kwel/infiltratie. De "inhoudelijke legende" verschilt naargelang de regio. De informatie is het resultaat van de studie "Kartering van het Fysisch Systeem en de Ruimtelijke structuren in Vlaanderen op schaal 1 : 50 000" (Stichting Plattelandsbeleid) in 1994, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

geografie, bodemkaart, plattelandsbeleid, landinrichting, systeemkaart, reliëf, kwel, infiltratiekenmerk, landschapseenheid, kwetsbaarheid, bodemeenheid, depressie, ruimtelijke structuren in Vlaanderen, gegeneraliseerde bodemkaart voor Vlaanderen, Metadata GDI-Vl-conform, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1993
  • Einddatum: 31-12-1996