Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt - gewestelijk Dataset

Alternatieve titel: Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt - gewestelijk

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Op de GGA-kaart worden gebieden aangeduid waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Voer je werken uit met een ingreep in de bodem waarvoor een omgevingsvergunning nodig is? Dan moet je geen archeologienota bij de vergunningsaanvraag toevoegen wanneer de werken volledig binnen een gebied vallen dat op deze kaart is aangeduid. Bovendien kan je nu ook nagaan of gebieden vastgesteld werden door de Vlaamse overheid (am_gn_arch_gew_pub) of door een onroerenderfgoedgemeente (am_gn_arch_gem_pub). Zie fiche VIOE - Gebieden waar Geen Archeologie te verwachten valt - gemeentelijk

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, archeologie, archeologische vindplaats, beheer, geschiedkundig onderzoek, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, archeologie, beheer, archeologienota, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 10-03-2020
  • Einddatum: 01-01-1999