Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet, 13/09/2018 Dataset

Alternatieve titel: RVKUKW

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 13/09/2018

Samenvatting:

Een gebied waarbinnen een ruilverkavelingsproject wordt onderzocht, wordt uitgevoerd of werd uitgevoerd, krachtens de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 25 juni 1956 (B.S. 9-10/7/1956) en 22 juli 1970 (B.S. 04/09/1970).

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, blokgrens, kavelplan, landeigendom, ruilverkavelingsproject, ruilverkaveling, sectie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-10-2017