Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed - gehelen Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed - gehelen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De laag “archeologisch erfgoed – gehelen” bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een grote schaal waaraan de discipline “archeologisch” werd toegekend. Het gaat om waardevolle archeologische zones, zoals historische stadskernen. Het is belangrijk om op te merken dat ze slechts een deel van het gekend archeologisch bodemarchief vertegenwoordigen. Door nieuw onderzoek kunnen steeds zones worden toegevoegd of geschrapt, of worden uitgebreid of verkleind. Deze laag vervangt de laag “Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed” (lu_wet_az) .

Landgebruik, archeologie, archeologische vindplaats, beheer, cultureel erfgoed, onderzoek, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Archeologie, beheer, erfgoedrichtplan, onderzoek, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-05-2019
  • Einddatum: 20-05-2060