Geluidsbelasting wegverkeer - Lden - VMM/MIRA - 2018 Dataset

Alternatieve titel: Geluidsbelasting wegverkeer - Lden - VMM/MIRA - 2018

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Lden geluidskaart Lden/Lnight geluidskaart door wegverkeer waarbij rekening is gehouden met wegdekcorrectie (op basis van wagendatabank van AWV, 2005) en met plaatsing van geluidsschermen (de opgemeten positie en nieuw gebouwde schermen die nog niet opgemeten zijn). Afscherming van gebouwen en reliëf (bijvoorbeeld hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld) worden niet in rekening gebracht. Berekend op basis van de ISO9613-2 richtlijn. De maximale waarden op korte afstand van de wegen zijn gelimiteerd tot het geluidsniveau op 10 meter van het midden van de weg. Alternatieve bronnen: geluidsbelastingskaarten volgens de Environmental Noise Directive (END-Directive 2002/49/EC) zijn beschikbaar voor de agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners en voor het wegennetwerk met een verkeersdruk van meer dan 3 miljoen voertuigen op jaarbasis. Deze geluidskaarten zijn niet gebiedsdekken maar houden wel rekening met afscherming door woningen. Zie: https://www.lne.be/geluidsbelastingskaarten

Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, OpenbareMetadata, MIRA, geluid, wegverkeer, geluidsbelasting, geluidsindicator, milieu-indicator, milieu

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Grondresolutie: 20 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)