Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Om erfgoed doordacht te beschermen en goed te beheren, is een goede voorbereiding alles. En die voorbereiding start bij het inventariseren, waarderen en selecteren van waardevolle objecten. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen, wordt elk object wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. We beschikken hiervoor over verschillende wetenschappelijke inventarissen. De wetenschappelijke invenatris voor bouwkundig erfgeod: relicten is hier een van.

Landgebruik, beheer, cultureel erfgoed, geschiedkundig monument, inventaris, inventarisatie, monument, monumentenzorg, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, MercatorNet, inventarisatie, beschermd

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)