Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 17 september 2019 Dataset

Alternatieve titel: VHA-zones

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 17 september 2019

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliƫf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, afstroomgebied, afwatering, bekken, captatiezone, captatiegebied, hydrografie, oppervlaktewater, waterloop, zee, beek, rivier, stroomgebied, waterbeleid, meer, vha-waterloop, vha-zone, Vlaamse hydrografische atlas, deelbekken, samenvloeiing, vha-bekken, vha-deelbekken, subbekken, waterlichaam

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-09-2019
  • Einddatum: 02-12-2019