T_index_VK_20090101 Dataset

Alternatieve titel: Geologisch voorkomensgebied van de Tertiaire formaties van Vlaanderen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Samenvoeging van alle voorkomenslagen van de verschillende Tertiaire formaties, nodig voor de GIS-bevraging

Geologie, DOV, Tertiair, Voorkomen, Vlaanderen, Geologie, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-BELGE_LAMBERT_1972 (31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-01-2004
  • Einddatum: 16-01-2004