Speciale contour van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (definitief vastgesteld) Dataset

Alternatieve titel: speciale contour gewestelijke RUP, definitief

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 02/12/2015

Samenvatting:

Deze dataset bevat de omhullende contour van de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen contouren van "grondvlakvoorschriften", contouren van "overdrukvlakvoorschriften" en contouren van "lijnen". !Opgelet: Nog niet alle Arresten Raad van State en Intrekkingen Vlaamse Regering werden in deze dataset verwerkt

Landgebruik, geografie, ruimtelijke ordening, bestemming, bestemmingsplan, gewestelijke planning, RUIMTELIJKE PLANNING, RUP, RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, GEWRUP, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Zip, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-01-2003