Voorkomenskaart delfstoffen Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De kaart geeft het laterale voorkomen weer van de (niveo-)eolische leemafzettingen in Vlaanderen tijdens de verschillende ijstijden (Quartair) en het laterale voorkomen van de zand en grindafzettingen afkomstig van de Maas en de Rijn. Van beide types delfstoffen werd er een voxelmodel gemaakt.

Behoort tot serie: Delfstoffenmodellen Datasetserie

Minerale bronnen, delfstoffen, Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DOV, Vlaanderen, lithologie, leem, zand, grind, delfstoffenverkenner

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)