Haltes Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, Toestand 8/12/2018 Dataset

Alternatieve titel: Haltes De Lijn

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 8/12/2018

Samenvatting:

Overzicht van de publieke halteplaatsen bediend door bussen en trams de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, waar reizigers kunnen op- of afstappen.

Vervoersnetwerken, geografie, Lijst M&R INSPIRE, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, tram, halte, bus, belbus, halteplaats, bushalte, tramhalte, openbaar vervoer, haltebord, reisweg, buslijn, tramlijn

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: ESRI Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-07-2010
  • Einddatum: 08-12-2018