H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Boringen Landeniaan Aquitard met het Zand van Grandglise Dataset

Alternatieve titel: Boringen van de Landeniaan Aquitard met het Zand van Grandglise van het Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze puntenkaart geeft de boringen weer die voor het model van een welbepaalde eenheid gebruikt zijn. Deze kaartlaag maakt deel uit van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

Behoort tot serie: H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Boringen Hydrogeologische eenheden Datasetserie

Geologie, ondergrond, hydrogeologie, (diep) grondwater, (natuurlijke) hulpbronnen, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM, Departement Omgeving, H3O, De Kempen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)