Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Om erfgoed doordacht te beschermen en goed te beheren, is een goede voorbereiding alles. En die voorbereiding start bij het inventariseren, waarderen en selecteren van waardevolle objecten. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen, wordt elk object wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. We beschikken hiervoor over verschillende wetenschappelijke inventarissen. De wetenschappelijke invenatris voor bouwkundig erfgoed: gehelen is hier een van.

Landgebruik, beheer, geschiedkundig monument, inventaris, inventarisatie, monumentenzorg, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, inventarisatie

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)