VLOPS kaarten SO2 - SOx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten SO2 - SOx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS17-1.0

Samenvatting:

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van SOx (in mol/ha·jaar) van SO2 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van SOx bij elkaar opgeteld.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, zwaveldioxide, VLOPS, stikstofdepositie, totale depositie, droge depositie, natte depositie, vermesting, SOx, SO2, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)