Tertiaire geologische kaart Dataset

Alternatieve titel: Afgedekte Geologische kaart van België

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2001

Samenvatting:

Digitale vectoriële dataset van de tertiair geologische kaarten van Vlaanderen en Brussel, gepubliceerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaamse Overheid, Dept LNE (ALBON) in samenwerking met de Belgisch Geologische Dienst (BGD). De tertiair geologische kaart geeft de tertiaire formaties weer die aan het oppervlakte komen onder het pré-quartaire erosievlak. De legende van de kaart is lithostratigrafisch. (https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/lithostrat_tert_v3.pdf) De tertiair geologische kaart is gecompileerd door de universiteiten van Gent en Leuven tussen 1989 en 2001.

Geologie, geografie, MVG, GEOLOGISCHE, ZANDEN, ENERGIE, AFZETTINGEN, UNIVERSITEITEN, QUARTAIRE, LITHOSTRATIGRAFISCHE, GESTEENTELICHAAM, KLEIEN, GEOLOGIE, EWBL, RIJKDOMMEN, ANRE, TERTIAIRKAART, MVG - DEPARTEMENT EWBL - AFDELING NATUURLIJKE RIJK, AGIV-PRODUCT, FORMATIE, LITHOSTRATIGRAFIE VAN DE TERTIAIRE AFZETTINGEN, TERTIAIRE GEOLOGISCHE KAART (2001), AFGEDEKTE GEOLOGISCHE KAART VAN BELGIE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1998
  • Einddatum: 31-12-2001