Bodembedekkingsbestand, opname 2001 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Opname 2001

Samenvatting:

Geografische raster-dataset die de bodembedekking in Vlaanderen en Brussel weergeeft, toestand 2001.Bodembedekking is de biofysische toestand van de aardoppervlakte. Oorspronkelijk verwees de term uitsluitend naar de vegetatie die de bodem bedekte, maar menselijke structuren zoals bebouwing worden ook bij bodembedekking ingedeeld.Het bodembedekkingsbestand werd afgeleid van 3 LANDSAT-7 ETM+ satellietbeelden uit het jaar 2001 met behulp van een semi-automatische classificatie.De grondresolutie bedraagt 15m, de bodembedekking is ingedeeld in 9 klassen.

Bodemgebruik, geografie, bos, gebouw, water, strand, vegetatie, bodem, duin, menselijke, loofhout, heide, boomgaard, weiland, akker, loofbos, naaldbos, serre, naaldboom, bodemgebruiksbestand, installaties, bodembedekkingsbestand, silo, autowegennetwerk, biofysische attributen, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 23-05-2001
  • Einddatum: 03-07-2001