Groenkaart Vlaanderen 2012 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze groenkaart is een raster (1 m resolutie) segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De lijn Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) van het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) voerde hiervoor een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s om een kaart aan te maken met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m). Op basis van de Landbouwgebruikspercelenkaart 2012 (Agentschap voor Landbouw en Visserij) zijn “Laag Groen” en “Niet Groen” geclassificeerd als “Landbouw”. Dit betekent dat bvb. bomen in landbouwgebied als “Hoog Groen” geclassificeerd zijn.

Behoort tot serie: Groenkaart Vlaanderen Datasetserie

Landgebruik, geografie, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Lijst M&R INSPIRE, stedelijk groen, landbouwgebruiksperceel, boswijzer, landbouw

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: TIFF
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-07-2012
  • Einddatum: 24-07-2012