Meetnet afvalwater, toestand 4 oktober 2019 Dataset

Alternatieve titel: Meetnet Afvalwater

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 4/10/2019

Samenvatting:

In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.

Milieubewakingsvoorzieningen, afvalwater, afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, industrieel afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, regenwater, rioolwaterverwerking, stedelijk afvalwater, uitstoot van afvalwater, waterkringloop, waterverontreiniging, waterzuivering, waterzuivering, Vlaams Gewest, afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, regenwater, rioolwaterverwerking, stedelijk afvalwater, uitstoot van afvalwater, waterkringloop, waterverontreiniging, meetnet, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1990
  • Einddatum: 04-10-2019