Gewestplan, vector Dataset

Alternatieve titel: GWP, vector

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Laatste correctie op 01/12/2017

Samenvatting:

"Gewestplan, vector" is een digitale vectoriële dataset van de bodembestemmingen in Vlaanderen volgens de gewestplannen. De bodembestemming verwijst naar algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor de gewestplannen in het algemeen, of per goedgekeurd gewestplan, zijn vastgesteld. De dataset is opgemaakt door vectorisatie van de kaarten van de 25 gewestplannen vastgesteld in de periode 1976 - 1980. Deze kaarten zijn opgemaakt op kaartschaal 1 : 10 000. Alle aanpassingen die het gevolg zijn van de gewestplanwijzigingen die later zijn goedgekeurd, zijn geïntegreerd. Schorsings- en vernietigingsarresten door de Raad van State werden echter nog niet allemaal verwerkt, en zijn dus niet altijd zichtbaar op deze gegevens ! De Gewestplannen werden opgesteld in uitvoering van Wet op Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw van 1962 en worden op zich sinds 2002 niet meer gewijzigd. Zij blijven echter een belangrijk instrument voor het ruimtelijk beleid, omdat zij op de meeste plekken in Vlaanderen het enige geldende ruimtelijk verordenende plan zijn. Aan de andere kant zijn op vele plekken mogelijks nog andere ruimtelijke verordenende plannen van toepassing, opgesteld door het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen of de gemeentebesturen. Het gewestplan geeft dus vaak niet de volledige juridische plancontext weer op een plek. De informatie in de kaart heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied dient u contact op te nemen met de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst.

Landgebruik, gewestplan, ruimtelijke ordening, planning, wetgeving inzake de ruimtelijke planning, PLANNING, GEWESTPLANNEN, GEWESTPLAN, RUIMTELIJKE PLANNING, BODEMBESTEMMING, LIJNINFRASTRUCTUUR, RESERVATIESTROOK, HOOFDCODE, LIJNINFRASTRUCTUURCODE, GEWESTPLAN (TOESTAND 01/01/2002), GEWESTPLANSBESTEMMING, GEWESTPLANWIJZIGING, Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 05-08-1976