Snelheidsregimes langs de genummerde wegen in beheer van AWV Dataset

Alternatieve titel: Snelheidsregimes langs de genummerde wegen in beheer van AWV

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1

Samenvatting:

Snelheidsregimes zijn delen van een genummerde weg met een uniforme maximale snelheid. De snelheidsregimes zijn lineaire weergaves van een (deel van) de wegen met aanduiding van een uniforme maximum snelheid.

Vervoersnetwerken, snelheid, autoweg, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)