Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (goedgekeurd door de deputatie) Dataset

Alternatieve titel: gemeentelijke RUP, goedgekeurd door deputatie

Dataset gecreƫerd op:
Versie dataset: Continue actualisatie

Samenvatting:

Deze dataset bevat de door de deputatie goedgekeurde verordenende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgeladen in het uitwisselplatform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI). Dit zijn plannen waarvan de uitnodiging tot de plenaire vergadering verstuurd werd voor 25 april 2014. Na deze datum is er een nieuwe procedure van kracht waarbij de plannen definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad en geen goedkeuring meer behoeven.

Landgebruik, geografie, ruimtelijke ordening, bestemming, bestemmingsplan, gewestelijke planning, RUIMTELIJKE PLANNING, RUP, RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, GEWRUP, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Zip, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-01-2003