Onderwijsaanbod in Vlaanderen en Brussel via POI-service Dataset

Alternatieve titel: Point of interest - Onderwijsaanbod in Vlaanderen en Brussel

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2017-08-29

Samenvatting:

Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs,...) die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De gegevens worden maandelijks geüpdatet.
Volgende types komen voor:
- Gewoon kleuteronderwijs
- Buitengewoon kleuteronderwijs
- Gewoon lager onderwijs
- Buitengewoon lager onderwijs
- Voltijds gewoon secundair onderwijs
- Buitengewoon secundair onderwijs
- Deeltijds beroepssecundair onderwijs
- Deeltijdse vorming
- Leertijd
- Hoger beroepsonderwijs (hbo5) in het volwassenenonderwijs
- Hogescholen
- Universiteiten
- Basiseducatie
- Secundair volwassenenonderwijs
- Deeltijds kunstonderwijs

onderwijs, onderwijs, organisatie van het onderwijs, gevolgd onderwijs, primair onderwijs, Vlaanderen, school, opleiding, vorming, POI, point of interest, interessante plaats, Metadata GDI-Vl-conform, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Referentiesysteem: WGS84 / World Geodetic System 1984 (EPSG:4326)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-11-2013
  • Einddatum: 29-08-2017