Straatkolken langs de genummerde wegen. Dataset

Alternatieve titel: Straatkolken langs de genummerde wegen.

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Een straatkolk is het bakvormig constructieonderdeel onder de waterslikker waarop het verbindingsriool naar de rioolleiding is aangesloten.Straatkolken zijn submeternauwkeurige puntlocaties, langs de genummerde wegen, meer bepaald de gewest- en autosnelwegen.

Vervoersnetwerken, rioolstelsel, wegennet, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)