Wegenregister, 17/09/2020 Dataset

Alternatieve titel: MRB-wegen

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: Toestand 17/09/2020

Samenvatting:

Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

autoweg, snelweg, te volgen (of gevolgde) weg, weg, weg, wegennet, wegenonderhoud, wegenbouw, weginrichting, weguitstippeling, wegverkeer, wegverkeerstechnologie, wegvervoer, weg- en waterbouwkunde, vervoer, vervoersbeleid, vrachtvervoer, Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 19-06-2020
  • Einddatum: 17-09-2020