Elektronische zeekaart Antwerpen Noord, 1/22000 Dataset

Alternatieve titel: BE5ANTWN, harbour

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: 2020-06-04, Ed. 29, update 2

Samenvatting:

Een verzameling van ruimtelijke hydrografische data (kaartgegevens in vectorvorm) aangemaakt voor nautische cartografie op een schaal 1/22000. De dataset omvat volgende gegevens: * Betonning en bebakening * Wrakinformatie * Dieptezones, dieptecijfers en dieptelijnen * Verkeerscheidingsstelsels en toegangsgeulen tot de kusthavens * Haven- en andere infrastructuur * Lichten * Merkwaardige punten * Gevaargebieden * Gebouwen.

Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten, geografie, GEBOUWEN, KANALEN, WEG, WATERWEGEN, DIEPTEN, DIJK, TUNNEL, KERK, SCHOORSTEEN, MONUMENT, DAM, SLUIS, BRUG, HYDROGRAFIE, SCHAALDOMEIN, KUSTHAVENS, BANKEN, LICHTEN, HOOGTEGEGEVENS, WINDTURBINE, ankergebied, ANKERLIGPLAATS, ANTWOORDBAKEN, BATHYMETRIE, BETONNING, DIEPTEGEBIED, DROOGDOK, EG, GETIJHAVEN, HAVENFACILITEIT, HAVENINFRASTRUCTUUR, HOOGTEREFERENTIESYSTEEM, KOERSLIJN, LANDMERKEN, LANDPUNTEN, MILITAIR OEFENGEBIED, MISTSEIN, NATDOK, NAUTISCH, NAVIGATIELICHT, OBSTRUCTIES, OEFENGEBIED, RADARANTWOORDBAKEN, RADARREFLECTOR, RADARSTATION, RADIOMELDINGSPOSITIE, RADIOSTATION, REDDINGSTATION, ROUTERINGSMAATREGELEN, SAMENWERKINGSAKKOORD, SCHEEPVAARTBEPERKINGEN, SILOTANK, STORTPLAATS, TOEGANGSGEULEN, TORENS, VAARWEGLIJN, VERKEERSBANEN, VERKEERSCHEIDINGSSTELSEL, VOORZORGSGEBIED, WRAKINFORMATIE, WRAKKEN, VLAAMSE HYDROGRAFIE, LAT, Bakens, Boeien, Dieptecijfers, Dieptelijnen, Dieptezones, Gevaargebieden, Waterkeringen, ELECTRONICAL NAVIGATION CHART, ELECTRONISCHE ZEEKAART VLAAMSE BANKEN, ENC, ENC VLAAMSE BANKEN, GELEIDELIJN, IHO-LIDSTATEN, KUSTLIJNCONSTRUCTIES, LAAGWATERSPRING, LINES, MORSE, SCHEIDINGSZONE, ZEEKAART, H-REFERENTIEVLAK, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Hoogte

  • Toepassingsschaal: 1 : 22 000
  • Bestandsformaat: IHO S57 versie 3.1.3., ISO/IEC8211:1994
  • Referentiesysteem: Lowest Astronomical Tide (IHO-S44:LAT)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 11-01-2006
  • Einddatum: 30-06-2021