Gebouwen Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Vectorieel bestand van gebouwen zoals bedoeld in het INSPIRE-thema Gebouwen. De gebouwen zijn afkomstig uit het Gebouwenregister.

Gebouwen, gebouw, Vlaanderen, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-HTTP-//WWW.OPENGIS.NET/DEF/CRS/EPSG/0/4258

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 13-08-2002