Referentielijst Soorttype Vlaams Voorkooprecht, 08/02/2021 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 08/02/2021

Samenvatting:

Soorttype Vlaams voorkooprecht is de combinatie van een soort Vlaams Voorkooprecht met binnen de soort (eventuele) type(s) van voorkooprecht(en).Een soort Vlaams voorkooprecht wordt geïdentificeerd op basis van een bepaald decreet of regelgeving waarin een voorkooprecht wordt ingesteld (juridische basis van de maatschappelijke doelstelling van waaruit een recht van voorkoop kan uitgeoefend worden).Een type Vlaams voorkooprecht is een verdere onderverdeling van een soort Vlaams voorkooprecht. Types van voorkooprecht worden binnen een soort RVV onderscheiden op basis van verschillen in procedures die moeten gevolgd worden bij de bepaling of de uitoefening van het voorkooprecht.

Regionaal, Kadastrale percelen, geografie, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, voorkooprecht, RVV, recht van voorkoop, voorkoopgebied, voorkoopgebieden, gebieden met recht van voorkoop

  • INSPIRE-thema: Kadastrale percelen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1
  • Bestandsformaat: dBASE, XML
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 23-03-2009
  • Einddatum: 08-02-2021