Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (definitief vastgesteld door de provincieraad) Dataset

Alternatieve titel: provinciale RUP, definitief vastgesteld door provincieraad

Dataset gecreƫerd op:
Versie dataset: Continue actualisatie

Samenvatting:

Deze dataset bevat de definitief door de provincieraad vastgestelde verordenende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgeladen in het uitwisselplatform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI). De plannen werden definitief vastgesteld door de provincieraad.

Landgebruik, geografie, ruimtelijke ordening, bestemming, bestemmingsplan, RUIMTELIJKE PLANNING, RUP, RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Zip, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-01-2003