Geluidsbelasting wegverkeer - Lnight - VMM/MIRA - 2015 Dataset

Alternatieve titel: Geluidbelasting wegverkeer - Lnight - VMM/MIRA

De metadata van deze dataset(serie) werd door de beheerder van de data verwijderd uit de Geopunt metadata. Daarom kunnen we hier geen informatie tonen. Onze excuses voor het ongemak.