Landbouwgebruikspercelen ALV, 2013 Dataset

Alternatieve titel: LANDBGEBRP

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 21/04/2013 (export op 19/02/2014)

Samenvatting:

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen).

Behoort tot serie: Landbouwgebruikspercelen Datasetserie

Landgebruik, Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur, geografie, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, landbouw, land parcel identification system, landbouwproductiefaciliteiten

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, Gml (2.1.2)
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-04-2012
  • Einddatum: 21-04-2013