Statistische Sectoren van België, toestand 01/01/2011 Dataset

Alternatieve titel: Statsec

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand januari 2011

Samenvatting:

Het begrip 'statistische sector' is in 1970 ingevoerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS). Voordien was de gemeente de kleinste administratieve entiteit waarvoor sociaal-economische gegevens beschikbaar waren. De statistische sectoren delen het grondgebied van België in op basis van morfologische en/of socio-economische kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met in het terrein herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. Vele detail-inventarisaties worden gegeneraliseerd tot informatie op het niveau van de statistische sector.Dit dataproduct bevat de vectoriële data van de Statistische sectoren op 01/01/2011, gegeneraliseerde versie, van de Algemene Directie Statistiek - Statistiscs Belgium.

geografie, statistiek, sector, statistiek, sectorcode, Metadata GDI-Vl-conform, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data

  • ISO-categorie: Grenzen

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2011
  • Einddatum: 01-02-2016