Deel van de genummerde wegen waarlangs een langsgracht loopt voor de afwatering Dataset

Alternatieve titel: Deel van de genummerde wegen waarlangs een langsgracht loopt voor de afwatering

Geo.Catalog.Dataset.DatasetDeleted