Deel van de genummerde wegen waarlangs een langsgracht loopt voor de afwatering Dataset

Alternatieve titel: Deel van de genummerde wegen waarlangs een langsgracht loopt voor de afwatering

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1

Samenvatting:

Langsgrachten zijn een weergave langs de genummerde wegen. Met andere woorden de datalaag geeft aan langs welk (deel van) de genummerde weg langsgrachten gelegen zijn.

Vervoersnetwerken, wegennet, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)