Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken, 24/10/2017 Dataset

Alternatieve titel: RVKGIW

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 24/10/2017

Samenvatting:

Een gebied waarvoor een gebruiksruil is ingesteld of beslist is tot een vereenvoudigde ruilverkaveling krachtens de wet van 12 juli 1976, houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (B.S. 15/10/1976).

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, blokgrens, gebruiksruil, infrastructuurwerken, landeigendom, ruilverkaveling, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-08-2004