VLOPS kaarten NH3 - NH3 concentratie (VLOPS18, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten NH3 - NH3 concentratie (VLOPS18, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS18-1.0

Samenvatting:

Deze gekalibreerde VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS18 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ammoniak, VLOPS, vermesting, verzuring, NHx, NH3, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)