Opnameratio's - alle leeftijden Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Opnameratio's van de klassieke hospitalisaties voor alle leeftijden voor de periode 2011-2013. Het gaat hierbij om een gemiddeld aantal ziekenhuisverblijven (klassieke opnames dwz zonder de daghospitalisaties) voor deze periode per gemeente per 1000 inwoners. Hierbij werd bij de verwerking gebruik gemaakt van de midjaarpopulaties. https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers-voor-de-omgevingsanalyse-voor-een-zorgstrategisch-plan

Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Zorgatlas, opnameratio

  • ISO-categorie: Gezonheid

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2009
  • Einddatum: 31-12-2013