Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling, Toestand 01/04/2011 Dataset

Alternatieve titel: Rvvrvk

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 01/04/2011

Samenvatting:

De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een "recht van voorkoop". Als zij dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden landeigendommen. Zij koopt dan aan de prijs en aan de voorwaarden die in de compromis overeengekomen zijn tussen verkoper en kandidaat-koper. Het recht van voorkoop in het kader van ruilverkaveling is geregeld in de ruilverkavelingswet van 22 juli 1970 (BS 04/09/1970). Een aanvulling van 11 augustus 1978 (BS 22/09/1978) kende dit recht van voorkoop toe aan de toenmalige Nationale Landmaatschappij, nu de Vlaamse Landmaatschappij. De gebieden ten gevolge van grote infrastructuurwerken die voorwerp uitmaken van een gebruiksruil of een vereenvoudigde ruilverkaveling recht van voorkoop worden hierin eveneens opgenomen. Het recht van voorkoop beperkt zich tot (een selectie van) kadastrale afdelingen en secties die door de minister zijn aangewezen als vatbaar voor ruilverkaveling. Deze lijst van kadastrale afdelingen en secties verschijnt in het BS en wordt regelmatig bijgewerkt.

Kadastrale percelen, geografie, gebied met recht van voorkoop, kasastrale sectie, landeigendom, ruilverkavelingswet, rvv, voorkoopgebied, voorkooprecht, ruilverkavelingsgebied, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-08-2004
  • Einddatum: 01-04-2011