Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling, Toestand 01/04/2011 Dataset

Alternatieve titel: Rvvrvk

Geo.Catalog.Dataset.DatasetDeleted