Topografie strand Vlaamse Kust Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

Hoogtemodel van de strandzone van de Vlaamse kust.

Bodemgebruik, geografie, WEGEN, MVG, WATERWEGEN, KUST, STRAND, KUSTVERDEDIGING, AWZ, HOOGTE, TBV, HOOGTEPUNTROOSTER, PUNTENROOSTER, HOOGTEPUNT, BRUGGEN, Z-PEIL, TAW-PEIL, HOOGTEMODEL, STRANDZONE, STRANDMORFOLOGIE, HOOGTEPUNTROOSTER-STRAND, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Toepassingsschaal: 1 : -9 999
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 25-05-1997
  • Einddatum: 25-05-1997