Afschermende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV Dataset

Alternatieve titel: Afschermende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Lintvormige constructie voor geleiding en beveiliging van het verkeer en voor afscherming van hindernissen. Men onderscheidt de vangrail, zijnde een beveiligingsconstructie die uit een op steunen bevestigde ligger bestaat ; en een veiligheidsstootband, zijnde een beveiligingsconstructie die over haar gehele lengte op de bodem rust. De afschermende constructies worden weergegeven door lineaire weergave langs de as van de genummerde weg en is niet de eigenlijke geometrie.

Vervoersnetwerken, veiligheid, wegennet, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)