Deel van de genummerde weg, waarop een fietssuggestiestrook aangeduid is. Dataset

Alternatieve titel: Deel van de genummerde weg, waarop een fietssuggestiestrook aangeduid is.

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1

Samenvatting:

Fietssuggestiestrook is juridisch niet opgenomen in het verkeersreglement. Een fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan. Het is een fysieke strook op de rijbaan, visueel aangeduid door afwijkende kleur en/of materiaal. Juridisch is dit geen exclusief fietspad maar een vorm van menging waarbij de hele rijbaan inclusief suggestiestroken, door alle weggebruikers mag gebruikt worden. Ze worden meestal gebruikt op plaatsen waar geen ruimte is voor een echt fietspad, of bij de overgang van fietspad naar gemengd verkeer. De fietssuggestiestroken worden geinventariseerd als (deel van) een genummerde weg dat beschikt over een fietssuggestiestrook. De geometrie van de eigenlijke fietssuggestiestrook is niet opgenomen.

Vervoersnetwerken, fiets, fietspad, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)